Màn hình R&D

Màn hình R&D

tham quan nhà máy (1)

Nghiên cứu và phát triển

tham quan nhà máy (2)

Sự cắt bằng tia la-ze

tham quan nhà máy (3)

Sản phẩm kim loại tấm

tham quan nhà máy (4)

Kiểm tra chất lượng hình thức sản phẩm

tham quan nhà máy (5)

Kiểm tra chất lượng xuất khẩu

tham quan nhà máy (6)

Thiết bị phát hiện nhiệt độ cao và thấp

tham quan nhà máy (7)

Sự cắt bằng tia la-ze

tham quan nhà máy (10)

Dây chuyền sản xuất

tham quan nhà máy (11)

Dây chuyền sản xuất