Tin tức sản phẩm

  • Giá đỡ X6

    Giá đỡ X6

    Sử dụng máy tính xách tay và iPad trong thời gian dài có thể dẫn đến đau cổ do ngồi lâu, một vấn đề sức khỏe mà sinh viên cũng như nhân viên công ty phải đối mặt.Đáp lại, Reno, tập trung vào các sản phẩm tiện dụng, đã phát triển một giá đỡ máy tính xách tay di động X6 có thể được sử dụng với m ...
    Đọc thêm